Bygg din egen iglo

Publicerad den

De flesta har nog någon gång dragit kopplingen till eskimåerna när iglon kommer på tal. En iglo är som en liten kupolformad hydda (som ett litet hus) gjord av snö men det är under vintern fullt möjligt att bygga en egen iglo på tomten om man så vill. Att bygga sin helt egna iglo kan kanske låta invecklat men det är fullt möjligt att göra det och dessutom är det en riktigt rolig vinteraktivitet. Det viktiga när man ska bygga en iglo är såklart snö eftersom det behövs mycket snö när tanken är att man ska bygga upp en egen iglo. Tillsammans med snön kan det också vara bra att använda en kylare eftersom det kommer att bli enklare att bygga iglon om man har någon slags form så att man kan forma olika block med snön. Det man gör är att forma snön till olika block så att snön bildas till en form som ska likna tegel. Det kommer att behövas åtminstone 20 – 30 stycken block för att bygga upp en igloo, många gånger fler än så. Det exakta antalet av block som behövs beror på hur stor iglon är tänkt att vara men iglon bör aldrig vara mindre än 20 block med snö.

Förberedelser inför bygget

Det första man ska tänka på är vart man vill bygga. Välj ett ställe (exempelvis ens egen trädgård) där det är möjligt att ta upp ungefär 6 – 10 meter, beroende på hur stor iglon ska vara. Snön bör vara platt ungefär som ett golv där man bygger eftersom det kommer att vara själva grunden för iglon. Har man en stabil grund så kommer bygget att bli enklare och risken att bygget skulle rasa blir betydligt mindre, helt enkelt så blir ens iglo betydligt säkrare om man tänker på att ha en bra grund.

När man har en bra grund så försätter man med att fokusera på blocken. Skapa blocken för att sedan börja stappla dem. För att på bästa sätter bygga upp sin iglo så är det smartast att först forma en cirkel med blocken. Det man gör efter att man gjort själva cirkeln är att stappla andra block på cirkeln för att få iglon högre. Målet är att stapla block på varandra så att det blir som en kupol, alltså ska man gradvis börja stapla blocken inåt för att kunna få ett färdigt resultat. Är formen inte jämn någonstans så kan man enkelt forma detta med hjälp av snö vilket inte bara kommer att göra att iglon blir snyggare utan kommer också göra att väggarna blir stabilare vilket är själva målet med bygget. Att bygga en iglo på sin tomt ute kan bli en rolig vinteraktivitet men de flesta som bygger iglon hemma är inte proffs och chansen att ens iglo skulle kunna rasa finns. Därför är det såklart viktigt att ha extra översikt, att man lätt kan be om hjälp om något skulle hända kanske specifikt om det är barn som leker så att alla ska kunna känna sig säkra ifall en olycka skulle inträffa.

När man har en bra grund så försätter man med att fokusera på blocken. Skapa blocken för att sedan börja stappla dem. För att på bästa sätter bygga upp sin iglo så är det smartast att först forma en cirkel med blocken. Det man gör efter att man gjort själva cirkeln är att stappla andra block på cirkeln för att få iglon högre. Målet är att stapla block på varandra så att det blir som en kupol, alltså ska man gradvis börja stapla blocken inåt för att kunna få ett färdigt resultat. Är formen inte jämn någonstans så kan man enkelt forma detta med hjälp av snö vilket inte bara kommer att göra att iglon blir snyggare utan kommer också göra att väggarna blir stabilare vilket är själva målet med bygget. Att bygga en iglo på sin tomt ute kan bli en rolig vinteraktivitet men de flesta som bygger iglon hemma är inte proffs och chansen att ens iglo skulle kunna rasa finns. Därför är det såklart viktigt att ha extra översikt, att man lätt kan be om hjälp om något skulle hända kanske specifikt om det är barn som leker så att alla ska kunna känna sig säkra ifall en olycka skulle inträffa.